Stamspolning

Underhålla fastighetens avloppsstammar

Faktum är att de kan spara dig en hel del både tid och pengar,

Stamspolning är ett EKO underhåll av hela avloppssystemet där EKO Spol högtrycksspolar insidan av fastighetens alla avloppsledningar ut till där kommunens ledning tar vid.

Stamspolning – Avloppsledningar

Stamspolning och underhållsspolning

Professionell stamspolning av avlopp och stammar till er Brf

 

Det är en alldeles utmärkt idé att ta hem bästa möjliga avloppstekniker och göra en stamspolning av hela avloppssystemet.

Det är helt essentiellt att dina stammar klarar av ökade krav på genomspolning av avloppsvatten.
Det utgör också en utmärkt investering i att kostnadseffektivt motverka problem innan de uppstår på riktigt. 

Stamspolning

I grund och botten öppnar vi upp alla golvbrunnar, under handfat och så vidare, och inspekterar skicket på vattenflödet och eventuella skräpansamlingar.

Sedan använder vi de senaste teknikerna med tanke på miljön och städar ur t ex skräp, fett, hår, avlagringar och felaktigt nedspolade servetter.

Sedan använder vi en högtryckstvätt med hett vatten för att effektivt städa bort fett eller hårdare skräp i systemet.

 Efter detta kollar vi ditt avloppssystem, vattenflödet och vattnets renlighet. I sista skedet gör vi rent golvbrunnar och säkerställer att alla anslutningar och delar sitter fast och fungerar som de ska. Om vi upptäcker ytterligare information under arbetet rapporterar vi detta till klienten. Detta händer om det finns uppenbarliga problem som bör åtgärdas på avloppssystemet. Så som t ex rörinfodring eller om några delar behöver bytas.

Spolbil EKO Spol - avloppsrensning

Kontakta EKO Spol och VVS

Vallentuna

kontakt@localhost

070 773 2707